Näsets byaförening
Näsets byaförening eller "Nässföreningen" som vi säger på Näset, är en förening som varit verksam över 70 år. Byaföreningen bildades i slutet av 40-talet, från att ha varit ett s.k. kafferep, till en mer organiserad byagemenskap 1947. Som drivande krafter i föreningen kan nämnas Uno Granlund och länsrådet Lars Bexar.
Föreningen hade tidigare regelbundna träffar eller "nässkvällar", med olika programinslag i form av humoristiska berättelser och kåserier, sketcher o.d. som medlemmarna själva bidrog med. Till föreningens verksamhet hörde också "nässutfärder", som bl.a. företogs med medlemmarnas båtar till olika platser i skärgården.
Föreningen har också ett eget sånghäfte då sång och spel varit ett välkommet inslag vid träffarna. T.o.m. en tidning - Brokiga blad - har förekommit med Johannes Sundin som redaktör, skribent och utgivare.
Ett förslag om en egen gemensam julgran med belysning förverkligades julen 1950 då den första "Nässgranen" restes på Näsbacken. Sedan dess reses granen och förses med belysning varje jul och Nässgranens 70-årsjubileum inföll alltså den 23 december 2020. Till traditionen hör att samlas kring granen kvällen före julafton och lyssna till julevangeliet och sjunga några kända julpsalmer. Sedan bjuds de närvarande på glögg och pepparkakor och hälsar varandra god jul förrän man skiljs åt.
Numera träffas nässföreningsmedlemmarna mera sporadiskt till nässkvällar i något hem eller sommartid vid någons sommarstuga i skärgården.
Nässföreningen ser gärna att yngre och nyinflyttade nässbor kommer med och fortsätter att samlas till nässträffar så att den samhörighet som präglat Nässborna kan bibehållas också framöver.

Nässfester
Nässföreningen har nu flera somrar irad ordnat "Nässfest" nere vid Näsbryggan. Nässfesterna har bjudit på varierande program med mycket sång och spel, dikter, kåserier, sketcher, lotteri och naturligtvis kaffe med dopp och grillad korv. Någon tävling brukar också arrangeras för både barn och vuxna.

Dokumentation
Föreningen har, förutom denna hemsida, en klippbok och ett fotoalbum där foton, urklipp och många av föreningens kåserier, sånger och berättelser finns inlimmade.

Näset finns också på Facebook. Det är en sluten grupp och man anhåller om eller blir inbjuden att vara med i gruppen. Lis-Helen Ekman är moderator för gruppen som finns på adress Näset, N 63° 3.3547' E 21° 35.9283'


Böljan som minnesmärke
Näset byaförening erhöll bidrag av bl.a. Aktiastiftelsen i Solf-Sundom för byggande av en halvskalamodellen av passagerarbåten Böljan. Böljan färdigställdes 2016 och förutom ett historiskt minnesmärke över passagerartrafiken mellan Näset och Vasa fungerar den som scen vid olika evenemang och tillställningar men också som lekplats för barn.
Ett stort tack till alla som på olika sätt bidragit till projektet.

Strandparken
Nässföreningen har med hjälp av bidrag och sponsorer anlagt en beachvolleyplan, en boulebana, byggt en takförsedd grillplats och ett klättertorn med rutschbana. Anläggningarna står till Nässbornas men också allmänhetens förfogande.

Läs mer under NÄSETS STRANDPARK.

- - -

Ett exempel på Nässbornas och Nässföreningens spontanitet kan ses i Vasabladsnotisen här invid.

Nässfest vid Näsbryggan sommaren 2010

Nässgranen 60 år julen 2010

Grilltakstommen och klättertornet på plats

Halvfärdiga minnesmärket Böljan som scen vid Nässfesten 2016

Notis i Vasabladet 1989