NÄSETS STRANDPARK

Näset byaförening har nu påbörjat arbetet med att förverkliga "Näsets strandpark".

Näset är en fin plats som ofta besöks av turister men också av Sundombor och andra besökare. Här kan man njuta av naturen och närheten till vattnet och få en stunds avkoppling. Målet med Näsets strandpark är att Nässtranden kunde bli en plats för avkoppling och rekreation men också en plats för barn, ungdomar och vuxna, där man kan ordna fester och sammankomster eller delta i olika aktiviteter, spel och lekar och trivas tillsammans.

Näset byaförening erhöll bidrag av Aktiastiftelsen i Solf-Sundom för anskaffande av ett grilltak, se lista på sponsorer och bidragsgivare nedan.
En takförsedd grillplats har under sommaren 2013 byggts och ett klätter- och lektorn har också anskaffats och finns nu på plats. Talkoandan lever på Näset och många hjälpte till när grillplatsen och klättertornet skulle byggas. En gammal roddbåt som målats och utrustats med ratt och segel och fått namnet "Baljan", den fungerar nu som sandlåda.

Föreningen fick också bidrag av Sundom samfällighet för anskaffande av sand och beachvolleyplanen är nu färdigställd och har redan varit i flitig användning.

Minnesmärket Böljan färdigställdes 2016 och har rönt stor uppskattning av barnen men också av äldre personer som själva hunnit resa med passagerarbåten när den trafikerade. Nostalgi är de spontana reaktionerna. En informationstavla finns också invid minnesmärket som berättar om trafiken med M/S Böljan.

Ett litet museum i f.d. Sundom Trafik Ab's båthus är under planering. Museet kommer att innehålla material och rekvisita, bilder, tavlor och dokument som handlar om det fiske och den handel och trafik som tidigare funnits vid Näset.
En skatebord-ramp och en boulebana finns också med i planerna.

Se fler bilder från talkoarbetet HÄR.

Se bilder från byggandet av minnesmärket "Böljan" HÄR.

Se lista på SPONSORER


Michaels vision för Näsets strandpark


Talkoandan lever på Näset

Kaffepaus

Grilltakstommen och klättertornet på plats

Senaste tillskottet - sandlådan 'Baljan'